Aalborg Ungebyråd 2018-19

Aalborg Ungebyråd er et samarbejde mellem UngAalborg og Aalborg Byråd, hvor 29 demokratisk valgte unge kan få indflydelse samt interagere og samarbejde med byrådet.

Ungebyrådet kan komme med forslag til ændringer i afgørende politiske beslutninger indenfor områder med relevans for unge. Kort sagt: Aalborg Ungebyråd er til for at gøre en forskel! Se Aalborg Ungebyråds vedtægter her.

Læs om de 29 medlemmer som repræsenterer dig i Aalborg Kommune.

Jeg tror på ideen om, at vi unge har et talerør. Jeg tror på en bæredygtigt fremtid og går meget ind for en bæredygtig hverdag.

Læs hele Amalie Sofia Pajkes-Jensens kandidatur

Amalie Sofia Pajkes-Jensen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg har siddet i Aalborg Ungebyråd i 3 år (første år som formand). Derfor genopstiller jeg igen, og håber på at få endnu et fantastisk år

Læs hele Nicolai Tangs kandidatur

Nicolai Tang Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vil gerne kæmpe for at der bliver afholdt flere arrangementer for unge, og at skolerne bliver bedre til at snakke sammen.

Læs hele Camille Lili Sloth Joness kandidatur

Camille Lili Sloth Jones Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vill gerne gøre verden til et mere sted! Derfor går jeg meget op i Internationalt arbejde og arbejdet for udsatte børn og unge.

Læs hele Asbjørn Boysens kandidatur

Asbjørn Boysen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg ønsker at skolen er et sted hvor vi hjælper dem, der har brug for det. Jeg kæmper også for et grønnere Aalborg!

Læs hele Trine Bundgaard Horsenss kandidatur

Trine Bundgaard Horsens Stem fra den 12. september, kl 12.00

Mit mål er at få alle til at føle sig som helte, der kan være med til at gøre verden bedre.

Læs hele Liv Harbo Christiansens kandidatur

Liv Harbo Christiansen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Mit kandidatur har fokus på to ting. Niveau inddelt undervisning og bedre transportmuligheder for langtfra kommende.

Læs hele Freja Frost Hjørringgaard Kjeldsens kandidatur

Freja Frost Hjørringgaard Kjeldsen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg tænker meget over hvordan min venner og andre elever trives i skolen. Miljøet på skolerne og omkring skolerne er vigtigt for trivslen.

Læs hele Esther Karisma Støttrup Nielsens kandidatur

Esther Karisma Støttrup Nielsen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg brænder for at skabe internationalt samarbejde, samt bedre trivsel på skolerne. Unge skal bruge deres ret til at sige deres mening!

Læs hele Amalie Melitta Stuks kandidatur

Amalie Melitta Stuk Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg synes der skal være flere kulturelle fag i skolen og mere bevægelse. Samtidigt skal vi unge lærer mere om samfundet.

Læs hele Axel Chen Tøftings kandidatur

Axel Chen Tøfting Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg kæmper for en undervisning fyldt med aktivitet, og det er vigtigt for mig at der er plads til alle uanset køn og baggrund!

Læs hele Noah Manstrup Eistrups kandidatur

Noah Manstrup Eistrup Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg kunne godt tænke mig, at undervisningen på skolerne bliver mere aktiv og papirfrie skoler, hvor man skal digitalisere flere ting

Læs hele Mads Nyland Sicks kandidatur

Mads Nyland Sick Stem fra den 12. september, kl 12.00

Der skal være flere arrangementer på tværs af skoler, og skolerne skal have langt bedre inde- og ude miljøer.

Læs hele Sarah Kristine Graves Svendsens kandidatur

Sarah Kristine Graves Svendsen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg tror på flere sprogfag og samfundsfagligt arbejde i skolen. Jeg mener også, at unge skal have mere medbestemmelse!

Læs hele Camilla Zimmers kandidatur

Camilla Zimmer Stem fra den 12. september, kl 12.00

Der skal være spændende tilbud for de elever, der ikke er boglige. Man skal skabe bedre forbindelse mellem skolerne og erhverslivet.

Læs hele Mads Birk Kastrup Petersens kandidatur

Mads Birk Kastrup Petersen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vil kæmpe for jer, for at vi alle får det godt, og for et samfund hvor alle bliver accepteret for hvem de er!

Læs hele Maja Linnemann Nielsens kandidatur

Maja Linnemann Nielsen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vil gerne være med til at flere børn og unge der har det svært kan få hjælp. Jeg synes, det er vigtigt at skoler bliver mere bæredygtige

Læs hele Anna Vinding Thranes kandidatur

Anna Vinding Thrane Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vil arbejde for at der på alle skoler er et godt ude- og indeklima, samt at alle skoler skal have et større fokus på bæredygtighed.

Læs hele Martin Nørgaard Stoltzs kandidatur

Martin Nørgaard Stoltz Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vil gerne rette fokus på et bedre arbejdsmiljø for os elever. Alle skal trives sammen for, at vi kan fungere som en helhed.

Læs hele Axel Aaes Christensens kandidatur

Axel Aaes Christensen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Min mærkesag er at børn og unge med et handicap F.eks. døv/hørehæmmet ligesom mig selv, kan fungere godt i en helt almindelig folkeskole.

Læs hele Signe Tybjerg Mølgaards kandidatur

Signe Tybjerg Mølgaard Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg brænder for et godt miljø, hvor vi passer på naturen og jeg brænder for trivsel, det er vigtigt, at børn har det godt.

Læs hele Mikkeline Astman Nielsens kandidatur

Mikkeline Astman Nielsen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vil kæmpe for at skole livet og skole miljøet bliver bedre for både store og små elever.

Læs hele Ahmed Noshes kandidatur

Ahmed Noshe Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg mener, at bevægelse for børn og unge i alle aldre er vigtigt. Jeg vil også sætte fokus på udsatte unge og læringsmiljøer.

Læs hele Alberte Eisenhardts kandidatur

Alberte Eisenhardt Stem fra den 12. september, kl 12.00

Mine mærkesager: Ikke brug plastic på skolerne. Samfundsfag i 5. klasse. Fortsæt med Kristendom. Bedre Sexualundervisning. Modtagerklasser.

Læs hele Art Binqes kandidatur

Art Binqe Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg ønsker at vi unge får mere indblik i fremmede kulturer, så vi bedre kan forstå hinanden. Jeg går også ind for at vi gør mere for miljøet

Læs hele Mia Camilla Nielsens kandidatur

Mia Camilla Nielsen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vil gerne skabe en skolegang som er god for alle. Jeg vil gerne stoppe mobning HELT fordi det kan ødelægge et menneske så meget.

Læs hele Sofie Mølgaard Thomsens kandidatur

Sofie Mølgaard Thomsen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Jeg vil kæmpe for, at der kommer mere motion. Man møder også mere positiv op i skolen, hvis der er noget fysisk man kan lave.

Læs hele Simon Schaarup Pedersens kandidatur

Simon Schaarup Pedersen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Min mærkesager er at gøre Aalborg til et endnu grønnere sted, med mobiler i undervisningen og motionsbaner i det fri.

Læs hele Victor Brogaard Petersens kandidatur

Victor Brogaard Petersen Stem fra den 12. september, kl 12.00

Aalborg Ungebyråd faciliteres af UngAalborg i samarbejde med Aalborg Byråd.

I strategien for et Aalborg Ungebyråd satser UngAalborg og Aalborg Byråd på et tættere samarbejde, der skal få Aalborg Ungebyråd til at være en stærk spiller i den ungdomspolitiske arena.