Navn: Pernille Rostgaard Sørensen
Klasse: 7b
Skole: Svenstrup Skole

Jeg synes det er vigtigt med børn og unges mentale sundhed. Har man ikke et godt helbred, har man det ikke godt. Det gælder både i skolen og i fritiden.

Jeg vil arbejde for miljøet på skolerne bliver bedre, fx synes jeg at en god skolestart er vigtig. Det kunne være godt med flere voksne i de mindre klasser. Man kan også gøre meget for miljøet på skolerne ved at indføre venskabsklasser og lade de store og små elever arbejde meget mere sammen end de gør i dag. Vi kan nemlig lære meget af hinanden.

Jeg brænder også for at de fysiske rammer på skolerne skal være gode. Det er især vigtigt at de mindre elever har lyst til at være på skolen.
Klassefællesskaber er meget vigtige og jeg synes det styrker fællesskabet, når undervisningen foregår udenfor skolens rammer – så mere undervisningen væk fra klasselokalet.

Tak.