Navn: Kathrine Halkjær Klindt
Klasse: 8. klasse
Skole: Stolpedalskolen

Jeg har altid været interesseret i politik og samfundet generelt. For mig er det derfor naturligt at stille op til Ungebyrådet i Aalborg Kommune, hvor det for mig vil være spændende og udfordrende at kunne påvirke den by, vi bor i.

Mit navn er Kathrine Halkjær Klindt, jeg er 14 år og går i 8.C på Stolpedalsskolen.
Mine fritidsinteresser er klaver og fodbold. Jeg spiller fløj i Vejgaard Boldspilklub. Jeg er desuden valgt til elevrådet for min klasse, hvor jeg har fokus på gode vilkår for skolens børn.

Jeg har altid været interesseret i politik og samfundet generelt. For mig er det derfor naturligt at stille op til Ungebyrådet i Aalborg Kommune, hvor det for mig vil være spændende og udfordrende at kunne påvirke den by, vi bor i.

Mine mærkesager er som følger:

  • Grøn omstilling på skoler: Gode vaner som barn bliver til gode vaner som voksen. Derfor er det vigtigt, at alle børn får undervisning i klima og miljø og har mulighed for at sortere affald på skolerne.
  • Fysisk og psykisk trivsel: Fysisk og psykisk trivsel går hånd i hånd. Det er vigtigt, at der mulighed for sunde aktiviteter på alle årgange. Derudover skal skolens bygninger være i orden. Rengøring skal prioriteres.
  • Godt bymiljø for unge: Aalborg skal være en spændende og sikker by at færdes i som ung. Også teenager.
    Sikker skolevej: Der skal være cykelstier og sikre fortove omkring skolerne, så skolebørn kan cykle og gå trygt til og fra skole.