Navn: Art Binqe
Klasse: 1.G.
Skole: Aalborghus Gymnasium

Jeg vil gerne arbejde med at forbedre ungedemokratiet i Aalborg Kommune. Vi er allerede i Aalborg Kommune kommet langt med vores ungedemokrati, men jeg mener, at vi godt kan komme længere.

Mit navn er Art Binqe. Jeg er 16 år, og går i 1.G på Aalborghus Gymnasium. Jeg har siddet i Ungebyrådet i 2 år, hvor jeg begge år har været formand for skoleudvalget.

Jeg har i mine to år været med til b.la:
– fjerne besparelserne på ungdomsskolen.
– danne et forslag til en forbedring af seksualundervisningen.
– et katalog bestående af, hvordan vi unge ønsker, at folkeskolen skal se ud.

I år ønsker jeg primært at arbejde med 2 ting:

1. UU-vejledningen
Jeg mener, at vi godt kan forbedre den UU-vejledning, som skoleelever modtager i Aalborg Kommune. Jeg mener, at det er synd, at vi har mistet den individuelle samtale. Nu kommer UU-vejlederen og underviser klassen kollektivt, hvilket ikke alle elever får så meget ud af. Jeg ønsker et system, hvor alle elever har en obligatorisk samtale, så de kan få svar på alle deres spørgsmål.

2. Ungedemokrati
Jeg vil gerne arbejde med at forbedre ungedemokratiet i Aalborg Kommune. Vi er allerede i Aalborg Kommune kommet langt med vores ungedemokrati, men jeg mener, at vi godt kan komme længere. Vi kan b.la. styrke ungedemokratiet ved, at elevrådene og Ungebyrådet har et stærkere samarbejde, end de har i dag.
Jeg håber, at du deler samme holdninger som mig, og derfor giver din stemme til mig.

Jeg lover at arbejde for, at du bliver hørt som ung i Aalborg Kommune!