Sundheds- og Kulturudvalget  er tilknyttet Aalborg Fælleselevråd. Fastlagte udvalg herunder er: Sunds- og Kultur og Senior- og Omsorg.

Medlemmer i dette udvalg:

  • Sofie
  • Madison
  • Frederikke
  • Art
  • Charlotte (Udvalgsformand)
  • André
  • Margerette