Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget er tilknyttet Aalborg Fælleselevråd. Fastlagte udvalg herunder er: Sunds- og Kultur og Senior- og Omsorg.

Medlemmer i udvalget

  • Amalie (udvalgsformand)
  • Noah (SoMe ansvarlig)
  • Nadine
  • André
  • Nanna
  • Josephine
  • Gustav
  • Frida