Miljø- og Landudvalget er tilknyttet Skolernes lokale Miljøråd og Ungeklimarådet (hvor Ungebyrådet har to faste pladser), samt Aalborg Fælleselevråd. Fastlagte udvalg er: Klima- og Miljø og By- og Landskab.

Medlemmer i dette udvalg: 

  • Esther
  • Sara (Udvalgsformand)
  • Anna
  • Valdemar