Ungebyrådets arbejdsstruktur er bygget op om tre udvalg, som alle knytter sig til kommunens seks udvalg (Erhvervs – og Økonomi medregnes ikke).

Nedenfor vil hvert udvalg ydermere specificeres:


For hvert udvalg er der valgt en Udvalgsformand, og for hele Ungebyrådet en Ungebyrådsformand, samt en Næstformand.

Alle tre Udvalgsformænd, Ungebyrådsformanden og Næstformanden, samt Ungebyrådssekretæren sidder i Forretningsudvalget (FU).

Hvert udvalg arbejder efter en konkret arbejdsmodel, alt efter om der arbejdes med eksterne sager eller udvalgsmærkesager.

Disse arbejdsmodeller findes under henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Hvert udvalg har desuden bestemte arbejdsroller – listen over disse findes i bilag 3.

Læs om udvalgene i menuen.