Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget er et af Aalborg Ungebyråds faste udvalg

Sundheds- og Kulturudvalget består af følgende medlemmer:

Sofie Mølgaard Thomsen
Sarah Svendsen
Trine Horsens
Alberte Eisenhardt
Anna Vinding Thrane
Martin Nørgaard Stoltz