Udvalget for Udsatte Børn og Unge

Udvalget for Udsatte Børn og Unge er et af Aalborg Ungebyråds ad hoc-udvalg

Udvalget for Udsatte Børn og Unge består af følgende medlemmer:
Sophia Vangsgaard (formand) / sv-fu@aalborgungebyraad.dk
Isabella Malewski
Anna Thrane
Nikki Yazdizad
Sarah Svendsen
Emma Edith Holst Christiansen