Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget er et af Aalborg Ungebyråds faste udvalg

Sundheds- og Kulturudvalget består af følgende medlemmer:
Trine Horsens (formand) / th-fu@aalborgungebyraad.dk
Isabella Maria Malewski
Maya Nellemann
Sebastian Roskær
Amalie Pajkes-Jensen
Sarah Svendsen
Sebastian Christiansen
Laura Strandhave.