Skoleudvalget

Skoleudvalget er et af Aalborg Ungebyråds faste udvalg.

Skoleudvalget består af følgende medlemmer:
Mads Birk (delt formandskab) / mb-fu@aalborgungebyraad.dk
Emil Raundrup
Emil Christian Gade
Nikoline Jensen
Nicolai Li Krogh
Signe Abel
Mai Tvilling
Frederik Eisenhardt