Offentligt Transport-udvalget

Offentligt Transport-udvalget er et af Aalborg Ungebyråds ad hoc-udvalg.

Offentligt Transport-udvalget består af følgende medlemmer:
Nicolai Tang (formand) / nt-fu@aalborgungebyraad.dk
Sarah Svendsen
Nikoline Jensen
Nicolai Li Krogh
Emma Wagner
Laura Strandhave
Anna Thrane