Aalborg Ungebyråd 2017-18

De repræsenterer dig i Aalborg Kommune i 2017-18.

Kæmper for mere bevidsthed indenfor miljø og bæredygtighed og at elever i Aalborg Kommune skal undervises tidligere i samfundsfag.

Nicolai Tang

Jeg vil arbejde for at skoledagen bliver mere aktiv og at der skal være plads til alle, og tages hånd om alle.

Emil Christian Gade

Broer i stedet for mure. En skole hvor du kan lære og være som du er. Et grønnere Aalborg...

Trine Horsens

Mere personlig frihed og ansvar for egne handlinger.Bedre uddannelser mht. Nedskæringerne. Mindre bureaukrati...

Sebastian Christiansen

Bedre trivsel og tilbud for børn og unge som har det svært. Mere motion i timerne for bedre psyke og koncentration...

Sophia Vangsgaard

At vi er lige alle sammen og gøre alt for, at skolen er et rart sted at være. Kæmpe for forbedring af de fysiske rammer...

Nikoline Smita Bech Jensen

Vil at unge skal gøre en indsats for bæredygtighed og være med til at FN’s Verdensmål føres ud i livet. Flere aktiviteter for unge...

Camilla Zimmer

Jeg går ind for mere lighed. Vi skal passe på vores miljø¸ Højere pension, ingen modregning. Cykelhjelm lovpligtigt. Licens over skatten..

Cecilie Johansen

Mere bæredygtig og miljøorienteret kommune. Mere fokus på sprog. jeg mener, at fællesskab er vejen frem. Kæmper imod de nationale test...

Nikoline Linnemann Prehn

Flere timer eller skoleture sammen med andre skoler. Fokus på venskaber. Styrke vi sammenholdet mellem unge i Aalborg kommune...

Emil Raundrup Elhauge

Fokus på de kulturelle oplevelser i kommunen. Fokus på busser i udkants-Aalborg for. En god ide, for unge, at komme ud af deres by...

Malou Hierzmann Minck

Bedre bustider for unge i lokalsamfundene. At styrke de naturvidenskabelige områder i folkeskolen. Mere fokus på de fysiske fællesskaber...

Emma Wagner

Bedre skolegang for alle børn. Nye legepladser og flere sociale sammenkomster i byen for børn og unge. Bedre kost på skolerne...

Sebastian Bekhøi Roskær

Jeg går ind for en kortere og mere aktiv skoledag. Aalborg Kommunes skoler får mere kontakt med hinanden. Alle elever skal høres...

Frederik Eisenhardt

Kortere skoledage. Lave lektierne hjemme i stedet for på skolen. Bedre miljø. Fællesskabet på skolerne...

Nicolai Li Krogh

Tilbud og muligheder for elever, der ikke er så bogligt interesserede. Elever skal se den virkelighed som de engang selv skal arbejde i...

Mads Birk Kastrup Petersen

Alle børn skal have en god skolegang. Internetmobning skal stoppes. Børns menneskerettigheder. Elevers medbestemmelse...

Signe Stokholm Abel

Tryg og god skoledag. Kortere skoledag. Frugt og sund mad på alle skoler. Fritidsaktivieter...

Laura Krarup Strandhave

Forbedring af klasseværelser. Social evaluering. Evaluering af lærere. Bedre læringsmål. Frivillig lektiecafe...

Mai Aaby Tvilling Larsen

Hjælpe til med projektet “Alle har en ven”. Bæredygtighed, genbrug, innovation, design. At skabe et fællesskab på tværs af skoler...

Laura Sigsgaard Clausen

Vi har retten til at få en uddannelse i Danmark, men med rettigheder følger der også forpligtelser...

Amalie Sofia Pajkes-Jensen

Lov mindre, begå mere! Øjeblikkelig indgriben på: Unge og Uddannelse, Sundhed og Velfærd, DK og Verden...

Nikki Yazdizad

Mulighed for større differentiering af undervisningen. Kultur, større rabat til studerende. Hjælpe elever både fagligt og socialt...

Malthe Asbjørn Vesterlund

Bedre internet på alle skoler. Bedre busmuligheder, til og fra udkanten af Aalborg kommune. Bæredygtighed udenfor midtbyen...

Maja Linnemann Nielsen

At vi får tidligere fri fra skole. Det er vigtigt, at vi tager os af vores planet. Endnu mere online på skolen...

Anna Vinding Thrane

I yderområderne har vi ofte problemer med at komme til forskellige tilbud til i Aalborg centrum fordi transporten er dyr...

Nilsa Pimenta Hoygaard

Min mærkesag er, at os fra en struktur-klasse skal have lige så meget indflydelse, som dem fra en almen klasse...

Emma Edith Holst Christiansen

Jeg synes helt klart at vi, i udskolingen, skulle have musik fordi det er en måde at lære at samarbejde og have det sjovt sammen...

Maya Nellemann Hansen

Aalborg Ungebyråd

Aalborg Ungebyråd er et samarbejde mellem UngAalborg og Aalborg Byråd, hvor 31 demokratisk valgte unge kan få indflydelse samt interagere og samarbejde med byrådet.

Ungebyrådet kan komme med forslag til ændringer i afgørende politiske beslutninger indenfor områder med relevans for unge. Kort sagt: Aalborg Ungebyråd er til for at gøre en forskel!

Se Aalborg Ungebyråds vedtægter her

Mødeplan

Aalborg Ungebyråds ordinære, arrangementer og udvalgsmøder fremgår i kalenderen herunder

Ordinære ungebyrådsmøder
Alle møder er fra 17.00 – 20.00 i Aalborg Byrådssal.

2017

  • 10. oktober (intromøde)
  • 21. november
  • 12. december

2018

  • 24. januar
  • 27. februar
  • 21. marts (studietur)
  • 17. april
  • 16. maj
  • 14. august

Referatsamlinger

Referatsamlinger fra Ungekongres

Til kongresserne deltager unge i alderen 13-19 år fra Aalborg Kommune, hvor kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser er repræsenterede.

Læs videre “Referatsamlinger”

Kontakt

Du kan kontakte Aalborg Ungebyråd via nedenstående kontaktoplysninger:

Formand
Nikoline Linnemann Prehn / 71 20 60 40 / nlp-fu@aalborgungebyraad.dk

Næstformand
Sebastian Christiansen / 23 86 83 06 / sc-fu@aalborgungebyraad.dk

Forretningsudvalget
Nikoline Linnemann Prehn / nlp-fu@aalborgungebyraad.dk
Sebastian Christiansen / sc-fu@aalborgungebyraad.dk
Trine Horsens / th-fu@aalborgungebyraad.dk
Camilla Zimmer /cz-fu@aalborgungebyraad.dk
Maja Linnemann Nielsen / mln-fu@aalborgungebyraad.dk
Nicolai Tang / nt-fu@aalborgungebyraad.dk
Sophia Vangsgaard / sv-fu@aalborgungebyraad.dk
Mads Birk / mb-fu@aalborgungebyraad.dk
Malou Hierzmann Minck  / mhm-fu@aalborgungebyraad.dk
Laura Sigsgaard / ls-fu@aalborgungebyraad.dk

Sekretariat
Anne Juel Larsen / 50 86 16 66 / kontakt@aalborgungebyraad.dk
Sarah Ditte Andersen / 24 97 04 05 / kontakt@aalborgungebyraad.dk

Aalborg Ungebyråds sekretariat er en del af UngAalborg

Postadresse:
UngAalborg / Aalborg Ungdomsskole
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
att: Aalborg Ungebyråd